Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018  a končí sa 29. júna 2018.

 

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

    Termín prázdnin

                               

                  Začiatok

              vyučovania po

                prázdninách

 jesenné

 27.október 2017

(piatok)

 30.október -

31.október 2017

2.november 2017

(štvrtok) 

 vianočné

 22.december 2017

(piatok)

23.december 2017 -

5. január 2018

8.január 2018

(pondelok)

 polročné

 1.február 2018

(štvrtok)

2.február 2018

(piatok)

 5.február 2018

(pondelok)

         jarné         

 

 

 

 Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

 16.február 2018

(piatok)

 19. február -     

23.február  2018

   26.február  2018

                 (pondelok)               

 Bratislavský,

Nitriansky,

Trnavský kraj

 2.marec 2018

(piatok)

5.marec -

9.marec 2018

 12.marec 2018

(pondelok)

Košický,

Prešovský kraj

 23.február 2018

(piatok)

26.február -

2.marec 2018

 5.marec 2018

(pondelok)

 veľkonočné

 28.marec 2018

(streda)

29.marec -

3.apríl 2018

4.apríl 2018

(streda)

 letné

 29.jún 2018

(piatok)

 2. júl - 31.august 2018

 3.september 2018

(pondelok)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 

Harmonogram vyučovania a prestávok :

 

               08.00  -   08.45     1.vyučovacia hodina                       

                                                                                  1.prestávka – 10 minút

               08.55  -   09.40     2.vyučovacia hodina

                                                                                  2.prestávka – 10 minút

               09.50  -  10.35      3.vyučovacia hodina

                                                                                  3.prestávka – 15 minút

               10.50  -  11.35     4.vyučovacia hodina

                                                                                  4.prestávka – 10 minút

               11.45  -  12.30     5.vyučovacia hodina

                                                                                  5.prestávka – 10 minút

               12.40  -  13.25     6.vyučovacia hodina

                                                                                  6.prestávka – 30 minút

               13:55 - 14:40       7.vyučovacia hodina

                                                                                  7. prestávka - 5 minút

               14:45 - 15:30       8. vyučovacia hodina

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria