Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019  a končí sa 28. júna 2019.

 

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

  Termín   prázdnin

                               

                      Začiatok               vyučovania          po           prázdninách

 jesenné

 30.október 2018

(utorok)

 31.október -

2.november 2018

5.november 2018

(pondelok) 

 vianočné

 21.december 2018

(piatok)

23.december 2018 -

7. január 2019

8.január 2019

(utorok)

 polročné

 31.január2019

(štvrtok)

1.február 2019

(piatok)

 4.február 2019

(pondelok)

         jarné         

 

 

 

 

Košický,

Prešovský kraj

 15.február 2019

(piatok)

18.február -

22.február 2019

 25.február2019

(pondelok)

 veľkonočné

 17.apríl2019

(streda)

18.apríl-

23.apríl 2019

24.apríl 2019

(streda)

 letné

 28.jún 2019

(piatok)

 1. júl - 31.august 2019

 2.september 2019

(pondelok)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 

Harmonogram vyučovania a prestávok :

 

               08.00  -   08.45     1.vyučovacia hodina                       

                                                                                  1.prestávka – 10 minút

               08.55  -   09.40     2.vyučovacia hodina

                                                                                  2.prestávka – 10 minút

               09.50  -  10.35      3.vyučovacia hodina

                                                                                  3.prestávka – 15 minút

               10.50  -  11.35     4.vyučovacia hodina

                                                                                  4.prestávka – 10 minút

               11.45  -  12.30     5.vyučovacia hodina

                                                                                  5.prestávka – 10 minút

               12.40  -  13.25     6.vyučovacia hodina

                                                                                  6.prestávka – 30 minút

               13:55 - 14:40       7.vyučovacia hodina

                                                                                  7. prestávka - 5 minút

               14:45 - 15:30       8. vyučovacia hodina

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria