Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: gozscnt@zoznam.sk alebo +421 56 63 50 509

 
Pozícia:

Školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:Voľné pracovné miesto na dobu určitú: počas zastupovania zamestnanca na MD


Pozícia: Školský psychológ
Počet pracovných miest: 1
Úväzok: 100%
Hrubá mzda: 736,50€ - 1250€
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
Kontakt: 056/6350509, email: gozscnt@zoznam.sk

Požiadavky na zamestnanca:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
- fotokópie dokladov o vzdelaní,
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Všetky potrebné doklady zašlite mailom alebo poštou na adresu školy.V Čiernej nad Tisou dňa 07.01.2019


Mgr.Silvia Bacskaiová
Riaditeľka školy
 

 
Pozícia:

Pomocný kuchár   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.2.2019
Požiadavky:Doba: určitá - 9 mesiacov
Miesto výkonu: Výdajňa pri Školskej jedálni

Požiadavky: - vzdelanie - stredoškolské, resp. výučný list
- zdravotný preukaz
Práca vhodná pre absolventa. Vek do 25 rokov.
Ďalšie požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
e) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zamestnanie,
- životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača,
- fotokópie dokladov o vzdelaní,
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti.

Všetky potrebné doklady zašlite mailom alebo poštou na adresu školy. Škola bude kontaktovať vybraných uchádzačov.
Pracovné miesto bude vytvorené v rámci NP: " Praxou k zamestnaniu" pre uchádzača vo veku do 25 rokov v spolupráci s ÚPSV a R:


V Čiernej nad Tisou dňa 07.01.2019 Mgr. Silvia Bacskaiová
riaditeľka školy
 

 
Pozícia:

Kuchár   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:14.01.2019
Požiadavky:Doba: určitá do 31.12.2019
Miesto výkonu: Školská jedáleň pri ZŠ

Požiadavky: - vzdelanie - stredoškolské, resp. výučný list
- zdravotný preukaz

Ďalšie požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
e) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zamestnanie,
- životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača,
- fotokópie dokladov o vzdelaní,
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti.

Všetky potrebné doklady zašlite mailom alebo poštou na adresu školy. Škola bude kontaktovať vybraných uchádzačov.
pracovné pohovory sa uskutočnia dňa 11.01.2019 o 9:30 hod. v zborovni ZŠ.


V Čiernej nad Tisou dňa 07.01.2019 Mgr. Silvia Bacskaiová
riaditeľka školy
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria