Krúžky

Krúžky pre šk. rok 2018/2019

P.č. Názov krúžku Meno učiteľa Deň
1. Šikovné ruky pre 1.roč.-2.roč. Mgr. Cs.Pitócka štvrtok 13:30 - 15:30
2. Čitateľský krúžok / knžnica/ PaedDr.Ľ.Pavliková pondelok 13:30 -15:30
3. Z každého rožka troška pre 3 -4. roč. Mgr.Hamiová pondelok 13:30 -15:30
4. Gymnastika pre dievčatá pre 1.-4.roč. Mgr. A.Bajová pondelok 13:30 -15:30
5. Pohybové hry 1.-2.ročník chlapci Mgr.T.Dulik piatok 13:30 - 15:30
6. Pohybové hry 3.-4.ročník chlapci Mgr.T.Dulik utorok 13:30- 15:30
7. Tanečný krúžok pre 1.-5. ročník S. Dulíková, DIS utorok od 15:30-do17:30
8. Bedminton pre 3.-5.roč. S. Dulíková, DIS pondelok od 15:30-do17:30
9. Malý kuchárik pre 4.-5.ročník Mgr. A. Hajdók utorok od 1330-15:30
10. Vybíjaná pre 5.-9.roč. dievčatá Z.Nagyová štvrtok od 15:30 do 17:30
11. Volejbal pre 5.-9.roč. dievčatá Z.Nagyová piatok od 15:30 do 17:30
12. Športové hry pre 5.-7.roč. chlapci Mgr.Z.Bacskai streda od 14:00 -16:00
13. Športové hry pre 8.-9.roč. chlapci Mgr.Z.Bacskai štvrtok od 14:00 do 16:00
14. Tajomstvá minulosti pre 6.-9.ročník Mgr.A.Csanak pondelok od 14:00 - 16:00
15. Cvičenia zo slovenčiny pre 9. ročník Mgr. Udvardyová pondelok od 14:00-16:00
16. Cvičenia zo slovenčiny pre 9. ročník Mgr. Petoová pondelok od 14:00-16:00
17. Cvičenia z matematiky pre 9.ročník Mgr. Bauer streda od 14:00-16:00
18. Rybársky krúžok pre 1.-9.roč. Bc. Fejko pondelok od 14:00-16:00
19. Angličtina hrou pre 5 - 8. ročník N. Pólyiová pondelok od 14:00 - 16:00
20. Mladý zdravotník pre 5 - 8. ročník RNDr. Bc. A. Ogou streda od 14:00 - do 16:00

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria