Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne pri ZŠ, Školská 3 v Čiernej nad Tisou oznamuje rodičom, resp. zákonným zástupcom:

  1. Rodičia môžu dieťa/ žiaka prihlásiť na stravovanie v školskej jedálni na šk. rok 2018/2019 od 27.08.2018 do 31.08.2018 počas pracovnej doby.
  2. Po úhrade stravného obdrží žiak stravné lístky a na základe stravného lístka bude žiakovi vydaný obed.
  3. Žiak je povinný si ustrážiť stravné lístky, nakoľko iba na základe stravného lístka môže žiak dostať obed. V opačnom príprade sa žiakovi obed nevydá.
  4. Zamestnancom a ostatným  stravníkom sa vydáva obed tiež na základe stravného lístka.

Obed sa vydáva iba na základe stravných lístkov, ktoré sa odovzdávajú pri výdajnom okienku.

 

Ďalšie informácie:

Platba

1. Za obed sa platí mesiac vopred.

Odhlasovanie zo stravy

2. V prípade, že sa stravník z akéhokoľvek dôvodu nebude stravovať v školskej jedálni, musí túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ telefonicky alebo osobne.

U žiakov odhlášku vykonáva zákonný zástupca alebo žiak.

3. Odhlasovanie zo stravy je povinnosťou rodičov a žiakov a nie učiteľov a vychovávateľov.

 

Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní dôsledne dodržiavali a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

 

Kontakt:

ŠJ   056/6350508

Mobil: 0915 255 996

Sekretariát ZŠ: 056/6350509

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria