Príspevok na dopravu

Podmienky a postup

Príspevok na dopravu pre žiakov v zmysle smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu

Podmienky:

  1. Dopravné sa vypláca žiakom dochádzajúcim zo šk. obvodu: M. Trakany, V. Trakany, Kolónia, Bačka, Boťany, Boťany kolónia, Obec  Čierna, Bieľ, Dobrá.
  2. Vypláca sa tým žiakom, ktorí majú trvalý pobyt v danej obci odkiaľ dochádzajú.

 

Postup platby obcí  bez vlakovej dopravy:

- podľa počtu dní v škole

Cestovné lístky nepredkladá zákonný zástupca žiaka,  ktorý má možnosť dochádzať do školy len autobusom.

 

 

Postup platby Bieľ, Dobrá:

   

a) na základe počtu predložených cestovných lístkov autobusovou dopravou,

b) na základe potvrdenia detského lekára pre dané časové obdobie, keď žiak zo zdravotných dôvodov nemôže cestovať hromadnou dopravou. Uhrádza sa iba od dátumu platnosti potvrdenia.

Cestovné lístky predkladá zákonný zástupca žiaka, ktorého dieťa má možnosť dochádzať do školy vlakom a aj autobusom.

 

 

 

Tlačivo- potvrdenie lekára je k dispozícii u tr. učiteľov alebo na sekretariáte.

 

 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou dňa 13.09.2017                                              Mgr. Silvia Bacskaiová

                                                                                                          Riaditeľka školy      

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria