2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

Školský vzdelávací program

2018/2019

ŠkVP_20182019_pre_9._ročnik.pdf

Inovovany_skolsky_vzdelavaci_program___Klobucik_ISCED1_20182019.pdf

Inovovany_skolsky_vzdelavaci_program___Klobucik_ISCED2_20182019_.pdf

Vychovny_program_SKD_20182019.pdf

 

Rámcové učebné plány:

RUP_20182019.pdf

Inovovaný_RUP_20182019.pdf

Prierezové témy zverejnené v šk. roku 2017/2018

Hodnotenie žiakov zverejnené v šk. roku 2017/2018

Preventívny program proti šikoanovaniu zverejnený v šk. roku 2017/2018

Pedaogogický model inkluzívneho vzdelávania zverejnený v šk.roku 2017/2018

Tematické výchovno-vzdelávacie plány:

ISCED1

Jazyk a komunikácia

iTVVP_1_SJL_ISCED1_aktualizované 20182019.pdf

iTVVP_2 SJL_ISCED1_aktualizované 20182019.pdf

iTVVP_SJL_4_ISCED1_20182019.pdf

iTVVP_SJL_citanie_4_ISCED1_20182019.pdf

iTVVP_ANJ-_EW2__4_ISCED1_20182019.pdf

 

Matematika a práca s informáciami

iTVVP_MAT_4_ISCED1_20182019.pdf

iTVVP_INF_4_ISCED1_20182019.pdf

 

Človek a príroda

iTVVP__PDA_3_ISCED1_2018_2019.pdf

iTVVP_PDA_4_ISCED1_20182019(1).pdf

Človek a spoločnosť

iTVVP_3_VLA_ISCED1_aktualizovany_20182019.pdf

iTVVP_VLA_4_ISCED1_20182019.pdf

Človek a hodnoty

iTVVP_NBV_4_ISCED1_20182019.pdf

iTVVP_ETV_4_ISCED1_20182019.pdf

Človek a svet práce

iTVVP_PVC_4_ISCED1_20182019.pdf

Umenie a kultúra

iTVVP_VYV_4_ISCED1_20182019.pdf

iTVVP_HUV_4_ISCED1_20182019.pdf

Zdravie a pohyb

iTVVP_TSV_4_ISCED1_20182019.pdf

 

 

ISCED2

Jazyk a komunikácia

iTVVP_SJL_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_SJL_8_literatura_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_ANJ_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_RUJ_8_ISCED2_20182019.pdf

 

Matematika a práca s informáciami

iTVVP_MAT_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_INF_8_ISCED2_20182019.pdf

 

Človek a príroda

iTVVP_BIO_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_FYZ_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_CHE_7_ISCED2_aktualizovane_20182019.pdf

iTVVP_CHE_8_ISCED2_20182019.pdf

Človek a spoločnosť

iTVVP_DEJ_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_GEG_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP__OBN_8_ISCED2_20182019.pdf

Človek a hodnoty

iTVVP_ETV_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_NBV_8_ISCED2_20182019.pdf

Človek a svet práce

iTVVP_THD_8_ISCED2_20182019.pdf

 

Umenie a kultúra

iTVVP_VYV_8_ISCED2_20182019.pdf

iTVVP_HUV_8_ISCED2_20182019.pdf

Zdravie a pohyb

iTVVP_TSV_8_ISCED2 20182019.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria