2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

Školský vzdelávací program

2017/2018

Školské vzdelávacie programy

ŠkVP_20172018.pdf

iŠkVP Klobúčik_ISCED1_20172018_.pdf

iŠkVP Klobúčik_ISCED2_20162017.pdf

Výchovný_program_ŠKD_20172018.pdf

Rámcové učebné plány na šk. rok 2017/2018

RUP_20172018.pdf

Inovovaný_RUP_20172018.pdf

Model inkluzívneho vzdelávania:

PEDAGOGICKÝ_MODEL_INKLUZIVNEHO_VZDELÁVANIA_na_ZŠ.pdf

Prierezové témy:

Finančná_gramotnosť_2017_s platnosťou_od_1.09.2017.pdf

Environmentálna_výchova.pdf

Osobnostny_a_socialny_rozvoj.pdf

Regionalna_výchova.pdf

Výchova_k_manželstvu.pdf

Medialna_vychova.pdf

Medialna_výchova isced1.pdf

Medialna_výchova isced2.pdf

Multikulturna_vychova.pdf

Multikultúrna_výchova_isced1.pdf

Multikultúrna výchova_isced_2_3a.pdf

Ochrana_života_a_zdravia_isced1.doc.pdf

Ochrana_života_a_zdravia_isced2.doc.pdf

TVORBA_PROJEKTU_A_PREZENTAČNĚ_ZRUČNOSTI.pdf

Dopravná_výchova.pdf

Preventívne programy:

Preventivny_program_proti_šikanovaniu.pdf

Hodnotenie žiakov:

Hodnotenie_žiakov.pdf

TVVP ku ŠkVP:

TVVP_VUM_8_ISCED_2_20172018.pdf

TVVP_VUM_9_ISCED2_20172018.pdf

TVVP_OBN_9_ISCED_2._20172018.pdf

TVVP_DEJ_9_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP ku iŠkVP ISCED1:

Jazyk a komunikácia

iTVVP_SJL_1.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

iTVVP_SJL_3.roc___diktaty_ISCED1_20172018.pdf

iTVVP_SJL_3.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

 Učebné osnovy               ISkVP_ANJ_1_2._rocnik_ISCED1_20172018.pdf

iTVVP_ANJ_3.roc._ISCED1_20172018.pdf

Matematika a práca s informáciami

iTVVP_MAT_3.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

iTVVP_INF_3.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

Človek a príroda

iTVVP_PDA_3._rocnik_ISCED1_20172018.pdf

Človek a spoločnosť

iTVVP_VLA_3.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

Človek a hodnoty

iTVVP_NBV_1.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

iTVVP_NBV_2.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

iTVVP_NBV_3.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

iTVVP_ETV_3.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

Človek a svet práce

iTVVP_PVC_3._rocnik_ISCED1_20172018.pdf

Umenie a kultúra

iTVVP_HUV_3.rocnik_ISCED1_20172018.pdf

iTVVP_VYV_3_rocnik_ISCED1_20172018.pdf

Zdravie a pohyb

iTVVP_TSV_3._rocnik_ISCED1_20172018.pdf

 

iTVVP ku iŠkVP ISCED2

Jazyk  komunikácia

iTVVP_SJL_7.rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_SJL_lit_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_ANJ_7.rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_RUJ_7.rocnik_ISCED2_20172018.pdf

Matematika a práca s informáciami

iTVVP_MAT_7._rocnik__ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_INF_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

Človek a príroda

iTVVP_FYZ_7.rocnik_ISCED2__20172018.pdf

iTVVP_CHE_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_BIO_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

Človek a spoločnosť

iTVVP_DEJ_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_GEG_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_OBN_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

Človek a hodnoty

iTVVP_ETV_7.rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_NBV_5.rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_NBV_6.rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_NBV_7.rocnik_ISCED2_20172018.pdf

Človek a svet práce

iTVVP_THD_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

Umenie a kultúra

iTVVP_VYV_7._rocnik_ISCED2_20172018.pdf

iTVVP_HUV_7.ročník ISCED2_20172018.pdf

 

Zdravie a pohyb

iTVVP_TSV_7.rocnik_ISCED2_20172018.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria