Plán aktivít

Plán aktivít na šk. rok 20182019

P.č.

Mesiac

Názov akcie

Zodp.

poznámky

1.

September 2018

Výchovný koncert- preventívny program

ZRŠ

1.-9.ročník

 

2.

September 2018

Európsky týždeň športu

Bacskai, Pitócka, Bajová, uč. 1.-4.r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Október 2018

OŽaZ

ZRŠ

5.-9.ročník

2.

Október 2018

Halowenská párty

Popovičová, Hajdóková

+tr. učitelia

5.-9.ročník

3.

Október 2018

Svetový deň zdravej výživy

Ogou,A. Nagyová, Matyiová

1-9.ročník

4.

Október 2018

Mesiac úcty k starším

RŠ, ZRŠ, Udvardyová

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

November 2018

Pasovanie prvákov

Pólyiová + ZRŠ

 

2.

November 2018

Komparo

Uč. SJL, MAT

8. ročník

3.

November 2018

eTestovanie

Takáčová, Kádašiová

5.-9.ročník

4.

November 2018

Testovanie T5-2017

RŠ, Popovičová

5. ročník

 

 

 

 

 

1.

December 2018

Mikuláš

Hajdók, Ogou

1.-4.ročník

2.

December 2018

Vianočná akadémia

Pólyiová, Bacskai+ tr. učitelia

1.-9. Ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Január 2019

Maškarný ples

Bajová, Csanaková

1.-4.ročník

2.

Január 2019

Divadelné predstavenie

ZRŠ

1.-9.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Február 2019

Lyžiarsky výcvik

Bacskai, Nagyová Z.

7.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Marec 2019

Podujatie v knižnici- mesiac knihy

Pavliková, Hamiová Hajdóková

1.-9.ročník, MŠ

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

1.

Apríl 2019

Testovanie9-2019

RŠ, ZRŠ, VP

Pre ostatných žiakov bude riaditeľské voľno

2.

Apríl 2019

Škola hľadá talent v ŠKD

Dulíková, Nagyová Z.

1.-4.ročník

3.

Apríl 2019

Deň Zeme

Takáčová+ tr. učitelia

1.-9.ročník

4.

Apríl 2019

Plavecký výcvik

Bacskai, Kosztyuová A.

3. ročník, 6. ročník

5.

Apríl 2019

Zápis žiakov do 1. ročníka

ZRŠ+ pedagog. zamestnanci

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Máj 2019

Deň matiek

Pitócka, Pavlíková

1.-4. ročník

2.

Máj 2019

Putovný pohár ZŠ

Bacskai, Nagyová Z.

 

3.

Máj 2019

Škola v prírode

Hajdók, Kosztyuová

4. ročník

4.

Máj 2018

Svetový deň mlieka

Ogou, Nagyová A.

1.-4. Ročník

5.

Máj 2018

KOMPARO

Hajdók, Ogou

4.ročník

6.

Máj 2019

Návšteva DDI

Csanaková, Bajová

3. ročník

 

 

 

 

 

1.

Jún 2019

Deň detí

Bajová, Petoová, Balický

 

2.

Jún 2019

OŽaZ

ZRŠ

1.-9. ročník

3.

Jún 2019

Slávnostná rozlúčka deviatakov

Popovičová, Hajdóková

 

 

 

 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou dňa 07.09.2018                                            Mgr. Silvia Bacskaiová

                                                                                                             Riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria