Plán aktivít

Plán aktivít na šk. rok 20172018

P.č.

Mesiac

Názov akcie

Zodp.

poznámky

1.

Október 2017

OŽaZ

ZRŠ

5.-9.ročník

2.

Október 2017

Halowenská párty

Pólyiová, Bacskai

+tr. učitelia

5.-9.ročník

3.

Október 2017

Svetový deň zdravej výživy

Ogou,Matyiová

1-9.ročník

4.

Október 2017

DDI

ZRŠ, Balický

4.roč.

5.

Október 2017

Deň techniky a ekonomiky

8.-9.ročník

 

 

 

 

 

1.

November 2017

Pasovanie prvákov

Udvardyová + ZRŠ

 

2.

November 2017

Komparo

Uč. SJL, MAT

8. ročník

3.

November 2017

Testovanie T5-2017

RŠ, Popovičová

5. ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

December 2017

Mikuláš

Balický

1.-4.ročník

2.

December 2017

Vianočná akadémia

Udvardyová+ tr. učitelia

1.-9. Ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Január 2018

Maškarný ples

Balický, Hajdók

1.-4.ročník

2.

Január 2018

Divadelné predstavenie

ZRŠ

1.-9.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Február 2018

Lyžiarsky výcvik

Bacskai, Nagyová Z.

7.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Marec 2018

Podujatie v knižnici- mesiac knihy

Pavliková, Bajová, Hajdóková

1.-9.ročník, MŠ

 

Marec 2018

Testovanie9-2017

RŠ, ZRŠ, VP

Pre ostatných žiakov bude riaditeľské voľno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Apríl 2018

Škola hľadá talent v ŠKD

Dulíková

1.-4.ročník

2.

Apríl 2018

Deň Zeme

Takáčová+ tr. učitelia

1.-9.ročník

3.

Apríl 2018

Plavecký výcvik

Bacskai, Kosztyuová A.

3. ročník, 6. ročník

4.

Apríl 2018

Zápis žiakov do 1. ročníka

ZRŠ+ pedagog. zamestnanci

 

5.

Apríl 2018

Návšteva DDI

Hamiová, Dulík

3. ročník

6.

Apríl 2018

PISA 2018

ZRŠ

Žiaci nar. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Máj 2018

Deň matiek

Bajová, Csanaková

1.-4. Ročník

2.

Máj 2018

Putovný pohár ZŠ

Bacskai, Dulík

 

3.

Máj 2018

Škola v prírode

Balický, Kosztyuová

4. ročník

4.

Máj 2018

Svetový deň mlieka

Balický

1.-4. Ročník

5.

Máj 2018

KOMPARO

Hajdók, Balický

4.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Jún 2018

Deň detí

Hamiová Csanak

 

2.

Jún 2018

OŽaZ

ZRŠ

1.-9. ročník

3.

Jún 2018

Slávnostná rozlúčka deviatakov

Pólyiová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou dňa 27.09.2017                                                     Mgr. Silvia Bacskaiová

                                                                                                         riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria