Konzultačné hodiny

2018/2019

Vyhradené konzultačné hodiny

Vyučujúci 1.-4. ročníka

1. PaedDr. Viktória Csanaková               streda                   od 13:30 do 14:30 hod.

2. Mgr. Alexandra Bajová                      utorok                     od 13:30 do 14:30 hod.

3. RNDr.Bc. Adriana Ogou                      pondelok                od 13:30 do 14:30 hod.

4. Mgr. Ivona Hamiová                           streda                    od 13:30 do 14:30 hod.

5. Mgr. Agáta Kosztyuová                       streda                   od 13:30 do 14:30 hod.

6. Mgr. Jozef Balický                               pondelok               od  13:30 do 14:30 hod.

7. Mgr. Csilla Pitócka                              pondelok                od 13:30 do 14:30 hod.

8. PaedDr. Ľuba Pavliková                      štvrtok                   od 13:30 do 14:30 hod.

9. Mgr. Angelika Hajdók                          pondelok               od 13:30 do 14:30 hod.

10. Zuzana Nagyová                            pondelok            od 11:30 do 12:30 hod.  

11. Silvia Dulíková                               pondelok            od 11:30 do 12:30 hod.

Vyučujúci 5.-9. ročníka

1. Mgr. Jolana Petoová                               streda                     od 13:45 do 14:45 hod. 

2. PaedDr. Marta Popovičová                     pondelok                 od 13:45 do 14:45 hod.

3. Mgr. Magdaléna Hajdóková                    utorok                    od 13:30 do 14:30 hod.

4. Mgr. Zoltán Bacskai                               utorok                      od 13:30 do 14:30 hod.

5.  Natália Pólyiová                                     pondelok                  od 14:00 do 15:00 hod.

6. Mgr. Katarína Udvardyová                        utorok                     od 13:45 do 14:45 hod. 

7. Mgr. Alexander Csanak                          streda                      od 13:30 do 14:30 hod.

8. Mgr. Helena Kádašiová                        utorok                        od 13:30 do 14:30hod.

9. Mgr.Gabriela Takáčová                        pondelok                  od 14:00 do 15:00 hod. 

10. Mgr. Ivor Bauer                                   utorok                        od 13:30 do 14:30 hod.

11. Mgr. Angelika Nagyová                       streda                      od 13:30 do 14:30 hod.

 

Konzultačné hodiny môžu využiť žiaci aj ich rodičia s učiteľmi.

Konzultačné hodiny je potrebné dohodnúť s učiteľmi vopred.

Tel kontakt: 056/6350509

email: gozscnt@zoznam.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria