Konzultačné hodiny

2017/2018

Vyhradené konzultačné hodiny

Vyučujúci 1.-4. ročníka

1. PaedDr. Viktória Csanaková              pondelok                  od 13:30 do 14:30 hod.

2. Mgr. Alexandra Bajová                      štvrtok                    od 13:30 do 14:30 hod.

3. Mgr. Tibor Dulík                               streda                      od 13:30 do 14:30 hod.

4. Mgr. Ivona Hamiová                         štvrtok                    od 13:30 do 14:30 hod.

5. Mgr. Agáta Kosztyuová                       streda                  od 13:30 do 14:30 hod.

6. Mgr. Jozef Balický                               štvrtok                  od  13:30 do 14:30 hod.

7. Mgr. Csilla Pitócka                               utorok                  od 13:30 do 14:30 hod.

8. PaedDr. Ľuba Pavliková                      štvrtok                   od 13:30 do 14:30 hod.

9. Mgr. Angelika Hajdók                          pondelok               od 13:30 do 14:30 hod.

 

 

Vyučujúci 5.-9. ročníka

1. Mgr. Jolana Petoová                           streda                   od 13:30 do 14:30 hod. 

2. Mgr. Anabela Hurková                       pondelok                 od 13:45 do 14:45 hod.

3. PaedDr. Marta Popovičová                  utorok                    od 13:45 do 14:45 hod.

4. Mgr. Magdaléna Hajdóková                utorok                    od 13:30 do 14:30 hod.

5. Mgr. Zoltán Bacskai                           utorok                    od 14:00 do 15:00 hod.

6.  Natália Pólyiová                               pondelok                  od 13:30 do 14:30 hod.

7. Mgr. Katarína Udvardyová                  utorok                     od 13:30 do 14:30 hod. 

8. Mgr. Alexander Csanak                      streda                    od 13:30 do 14:30 hod.

9. RNDr. Adriana Ogou                         pondelok                od 13:30 do 14:30hod.

10. Mgr.Gabriela Takáčová                     streda                      od 13:30 do 14:30 hod. 

11. Mgr. Ivor Bauer                               streda                      od 13:30 do 14:30 hod.

12. Mgr. Angelika Nagyová                      streda                      od 11:45 do 12:30 hod.

 

Konzultačné hodiny môžu využiť žiaci aj ich rodičia s učiteľmi.

Konzultačné hodiny je potrebné dohodnúť s učiteľmi vopred.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria