Profil verejného obstarávateľa

Týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Kalendárny rok 2018

3)

Verejný obstarávateľ v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť rámcové kúpne zmluvy na  "Dodávku potravín do Školskej jedálne pri ZŠ."  Predpokladaný termín uzavretia rámcových kúpnych zmlúv  je 24.10. 2018.

2) 

Verejný obstarávateľ v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu o dielo o dodaní stavebných prác pre realizáciu zakázky s názvom Oprava kanalizácie ZŠ" Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 15.06. 2018

1)

Verejný obstarávateľ v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer zadať objednávku o dodaní tovaru pre realizáciu zakázky s názvom Školský nábytok" Predpokladaný termín zadania obejdnávky zmluvy je 23.02. 2018.

Kalendárny rok 2017

3)

Verejný obstarávateľ v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu o dielo o dodaní stavebných prác pre realizáciu zakázky s názvom Montáž a demontáž plastových okien ZŠ" Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 23.08. 2017.

2)

Verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieť zmluvu o dielo o dodaní  tovarov, služieb a prác pre realizáciu zakázky s názvom Oprava sociálnych zariadení dievčat pri ZŠ" Predpokladaný termín podpísania zmluvy  je 27.06. 2017. 

1) 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer zadať objednávku o dodaní  služieb pre realizáciu zakázky s názvom Revízia elektrických zariadení ZŠ" Predpokladaný termín zadania objednávky je 05.05. 2017.

 

 

 

 

Kalendárny rok 2016

4)

Verejný obstarávateľ v zmysle §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieťzmluvu o dielo o dodaní stavebných prác pre realizáciu zakázky s názvom Oprava sociálnych zariadení v telocvični ZŠ" Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 14.06. 2016.  

3)

Verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer zadať objednávku o dodaní tovarov a služieb pre realizáciu zakázky s názvom Odstránenie nedostatkov na bleskozvodoch ZŠ" Predpokladaný termín zadania objednávky je 13.06. 2016.

Verejný obstarávateľ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieťzmluvu o dielo o dodaní stavebných prác pre realizáciu zakázky s názvom Montáž a demontáž plastových okien ZŠ" Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 24.02. 2016.

1)

Verejný obstarávateľ v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje svoj zámer uzavrieťzmluvu o dielo o dodaní stavebných prác pre realizáciu zakázky s názvom Oprava sociálnych zariadení v telocvični ZŠ" Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 12.02. 2016.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria