Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Marta Popovičová

 

Konzultačné hodiny ohľadom výchovného poradenstva:utorok  od 9:00 hod. do 13:30 hod.

Iný termín po vzájomnej dohode so žiakom, rodičom.

 

Pracovná náplň výchovnej poradkyne:

- plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov,

- venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom zdravotne znevýhodneným,žiakom nadaným a talentovaným,

- poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a pri voľbe povolania,

- sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

Plan_vychovneho_poradcu_2018_-_2019.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria