Slobodný prístup k informáciám

Organizačná štruktúra

 

Organizačná štruktúra ZŠ
Útvar riaditeľa školy Pedagogický útvar Hospodársko –správny útvar Útvar školského stravovania
  Úsek I. stupňa Úsek II.stupňa Úsek
 ŠKD
Psychologické poradenstvo Úsek administr. prac. a správy zamestnancov  

 

 

 

Štruktúra riadenia ZŠ

Riaditeľ školy

 

Zástupca riaditeľa školy

 

Ekonómka

Údržbár

Vedúca ŠJ

I.stupeň

II.stupeň

ŠKD

Referent BOZP

Školský psychológ

administratívny pracovník

upratovačky

Správca IT

Hlavná kuchárka

Kuchárky

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria