• Vianočná krabičková akcia

  Vianočná krabičková akcia

  Vianočná krabičková akcia sa realizovala prvý krát na Slovensku od 30.11.2018 do 20.12.2018 so zberným miesto v Gymnáziu Kráľovský Chlmec. Štefánia Bálintová, bývalá žiačka našej školy iniciovala túto aktivitu aj na našej škole a aj vďaka nej sme dňa 19. decembra 2018  odvzdali 44 ks balíčkov, ktoré pripavili jednotlivé triedy s cieľom: " Každé dieťa si zaslúži pekné vianoce!".

 • Vianočná akadémia

 • Pasovanie prvákov

 • Mikuláš v škole

  Aj tento rok nás navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Deti za pekne pripravené pesničky a básničky čakala sladká odmena.

 • Všetkovedko

 • Výchovný koncert

  9.novembra k nám zavítalo Občianske združenie Škola života s náučným koncertom.

  Koncert pre 1.stupeň s názvom "Doprava, doľava" spracovaný vtipnou formou, kde hovorené slovo a veselé autorské skladby dopĺňali hrané scénky s ukážkami praktických dopravných situácií.

  Koncert pre 2.stupeň sa niesol témou "Kam kráčaš" zameraný na komunikáciu, priateľstvá a lásku.

 • Halloweenska párty

  25.októbra popoludní sa školská jedáleň naplnila množstvom strašidiel a bosoriek. Ôsmaci pod vedením svojich triednych učiteliek pripravili rôzne súťaže, diskotéku a zábavu. Samozrejme nezabudli  odmeniť najlepšie masky.

 • Deň zdravej výživy

 • Druháci v bábkovom divadle

 • Turistika - 8.r - Vysoké Tatry

 • Turistika - piataci

  Piataci začali svoj turistický deň, 18.10., jazdou vlakom do obce Slanec. V zaujímavom miestnom múzeu mali možnosť spoznať starodávne predmety bežnej potreby, ako aj kroje, staré mince. Pri murovanej studni žiaci netrpezlivo čakali, či sa objavia aj rybičky. K zrúcanine hradu Slanec viedol turistický chodník na úbočí Slanských hôr. Krásny výhľad na okolie znásobovalo čaro jesennej prírody, ktorá hýrila skutočne všetkým farbami. Po túre, miestny farár, rozprával o zaujímavostiach reformovaného kostola. Zaslúženým oddychom bola návšteva miestnej cukrárne.

 • Liga majstrov - futbal - 1.kolo

  Dňa 9.10.2018 sa odohrali zápasy vo futbale vo Veľkých Kapušanoch. Naši mladší žiaci vedú vo svojej skupine.

 • Vinobranecká olympiáda v Kráľovskom Chlmci

  V septembri sa žiaci našej školy zúčastnili na Vinobraneckej olympiáde v Kráľovskom Chlmci. Dievčatá  vo vybíjanej si vybojovali 1.miesto. Družstvo starších chlapcov vo futbale obsadilo 3.miesto.

 • Cvičme spolu

  Cvičme spolu

  V dňoch 24. septembra a 25. septembra 2018 sa našej škole realizovali športové aktivity pre žiakov, zamestnancov a rodičov pod názvom: "Cvičme spolu" z príležitosti Európskeho týždňa športu. Bližšie informácie: TU

 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.Bližšie informácie: http://bielapastelka.sk/

  Zbierka na našej škole sa uskutočníla od 17. septembra do 21. septembra 2018. Vyzbierali sme 89,83€.

 • T5-2018

  T5-2018

  Testovanie piatakov 2018

  Zverejnili sme informácie k testovaniu žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2018. Bližšie informácie: TU

 • 13. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Konzultačné hodiny

 • Zverejnenie rozvrhu na šk. rok 2018/2019

  Zverejnenie rozvrhu na šk. rok 2018/2019

  Rozvrh pre školský rok 2018/2019 platný od 1. septembra 2018 je zverejnený na web stránke školy: TU

 • Krúžky v školskom roku 2018/2019

  Krúžky v školskom roku 2018/2019

  Zverejnili sme na internetovej stránke školy zoznam ponúkaných krúžkov na šk.rok 2018/2019. Informácie: TU

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Dňa 3. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Do našej školy nastúpi 290 žiakov, ktorí sa budú vzdelávať podľa Invovaného školského vzdelávacieho programu v 1. až 8 ročníku. Žiaci 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa Školského vzdelávacieho programu. Informácie ku iŠkVP a k ŠkVP sú zverejnené na internetovej stránke školy: TU

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 63 50 509

Fotogaléria