• Liga majstrov - futbal - 1.kolo

  Dňa 9.10.2018 sa odohrali zápasy vo futbale vo Veľkých Kapušanoch. Naši mladší žiaci vedú vo svojej skupine.

 • Vinobranecká olympiáda v Kráľovskom Chlmci

  V septembri sa žiaci našej školy zúčastnili na Vinobraneckej olympiáde v Kráľovskom Chlmci. Dievčatá  vo vybíjanej si vybojovali 1.miesto. Družstvo starších chlapcov vo futbale obsadilo 3.miesto.

 • Cvičme spolu

  Cvičme spolu

  V dňoch 24. septembra a 25. septembra 2018 sa našej škole realizovali športové aktivity pre žiakov, zamestnancov a rodičov pod názvom: "Cvičme spolu" z príležitosti Európskeho týždňa športu. Bližšie informácie: TU

 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.Bližšie informácie: http://bielapastelka.sk/

  Zbierka na našej škole sa uskutočníla od 17. septembra do 21. septembra 2018. Vyzbierali sme 89,83€.

 • T5-2018

  T5-2018

  Testovanie piatakov 2018

  Zverejnili sme informácie k testovaniu žiakov 5. ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2018. Bližšie informácie: TU

 • 13. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Konzultačné hodiny

 • Zverejnenie rozvrhu na šk. rok 2018/2019

  Zverejnenie rozvrhu na šk. rok 2018/2019

  Rozvrh pre školský rok 2018/2019 platný od 1. septembra 2018 je zverejnený na web stránke školy: TU

 • Krúžky v školskom roku 2018/2019

  Krúžky v školskom roku 2018/2019

  Zverejnili sme na internetovej stránke školy zoznam ponúkaných krúžkov na šk.rok 2018/2019. Informácie: TU

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Dňa 3. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Do našej školy nastúpi 290 žiakov, ktorí sa budú vzdelávať podľa Invovaného školského vzdelávacieho programu v 1. až 8 ročníku. Žiaci 9. ročníka sa budú vzdelávať podľa Školského vzdelávacieho programu. Informácie ku iŠkVP a k ŠkVP sú zverejnené na internetovej stránke školy: TU

 • Školský psychológ

  Školský psychológ

  Od 1. júla poskytuje naša škola bezplatné psychologické poradenstvo pre žiakov a rodičov našej školy prostredníctvom školkého psychológa.  Ďalšie informácie: TU 

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Dňa 29.júna 2018 sa zatvorili brány našej školy na dva mesiace. 311 žiakov si prevzalo vysvedčenia, z toho 66 žiakom boli udelené pochvaly triednymi učiteľmi a 31 žiakov prevzalo pochvalu riaditeľom školy za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy. Žiakom aj rodičom prajeme príjemné prežitie prázdnin a DOVIDENIA  3. septembra 2018.

 • Liga majstrov

  25.júna 2018 sa uskutočnil futbalový turnaj Liga majstrov vo Veľkých Kapušanoch. Naši chlapci získali 2.miesto, pre školu futbalové dresy.

 • Šporová olympiáda Medzibodrožia

  22.júna 2018 sa uskutočnil 10.ročník Športovej olympiády Medzibodrožia pre žiakov základných škôl v Kráľovskom Chlmci. Naše výsledky:

  Vybíjaná dievčatá - 1.miesto

  Beh 60m – Godarský 1.miesto

  Beh 60m – Kissová R. 2.miesto

  Street basketbal chlapci– 1.miesto

  Street basketbal dievčatá - 2.miesto

  Hod granátom  - Seman Denis – 2.miesto

  Hod granátom  - Hokszová S. – 2.miesto

  Hod granátom - Kissová R. - 3.miesto

  Silový viacboj – Radvanská F.- 3.miesto

  Silový viacboj – Bajo J. – 2.miesto

  Cezpoľný beh – Barati E.- 3.miesto

  Skok do diaľky - Horváth D. -2.miesto

  Skok do diaľky - Latócka K. - 3.miesto

  Celkové hodnotenie školy 82 bodov – 1.miesto a získala Putovný pohár

 • Land art v II.A

  Land art v II.A

  19.6. v našej triede na hodinách výtvarnej výchovy vládol tvorivý ruch. Žiaci z prírodných materiálov tvorili rôzne zaujímavé obrazy.

 • Pohár starostu obce Streda nad Bodrogom

  8.júna 2018 sa uskutočnili turnaje vo volejbale a vo futbale o Pohár starostu obce Streda nad Bodrogom. Naši žiaci vo volejbale obsadili 1.miesto a vo futbale 2.miesto.

 • Krajské kolo - Midivolejbal - chlapci

  7.júna 2018 sa uskutočnilo krajské kolo v Midivolejbale chlapcov v Strážskom. Naši žiaci obsadili 6.miesto.

 • Vybíjaná - krajské kolo

  6.júna 2018 sa uskutočnilo krajské kolo vo vybíjanej dievčat v Košiciach ZŠ M.Lechkého. Naše dievčatá sa v silnej konkurencii umiestnili na 5.mieste.

 • Stolnotenisový turnaj

  Stolnotenisový turnaj

  1.júna 2018 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj pod záštitou primátorky mesta z príležitosti osláv Dňa detí. V skupine 5.až 7.ročníka získal 1.miesto E.Barati, 2.miesto Zelenák D., 3.miesto Rácz R.. V skupine 8.a 9.ročníka získali 1.miesto Kovács E., 2.miesto Godarský L.,3.miesto Koči A.

 • Krajské kolo v Minivolejbale - dievčatá

  31.mája 2018 nás naše dievčatá reprezentovali na krajskom kole v Minivolejbale.

 • Tisza cup

  25.mája 2018 sa uskutočnil futbalový turnaj Tisza cup. Naši žiaci obsadili 2.miesto. Najlepším hráčom turnaja sa tal D.Seman.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 63 50 509

Fotogaléria