• Okresné kolo súťaže „Medzníky II. svetovej vojny“

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov , oblastný výbor Trebišov, dňa 23.4.2018 zorganizoval 2.ročník okresného kola súťaže „Medzníky II. svetovej vojny“. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo  žiačok deviateho ročníka v zložení  T. Kovácsová, S. Palková a F. Szabóová. Za účasť obdržali diplom.

 • Zbierka Deň narcisov

     Deň narcisov nie je už len obyčajná zbierka. Už dlhé roky ju ľudia vnímajú aj ako deň, kedy vyjadrujeme svoju podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí vo svojom živote zápasia s rakovinou. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek sumou. Celková výška príspevkov na našej škole je 55 €.

   

 • ŠKD hľadá talent

  Dňa 19.04.2018 sa deti I. a II.oddelenia zúčastnili súťaže: "ŠKD hľadá talent." Deti prezentovali svoj talent v oblasti spevu, tanca, prednesu a rozprávania vtipov. Povinnú zostavu z karate predviedla L.Ficuová. Deťom sa veľmi páčila zostava so stuhami v podaní Z.Romanovej, V.Pagačárovej a P.Szaporovej. V úlohe rozprávača vtipov sa predviedol M.Vidlička. Všetci účastníci boli odmenení veľkým potleskom a sladkosťami.

 • Divadlo Clipperton

  9.apríla k nám zavítali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Predviedli nám rozprávku Zbojník Rumcajs. Rumcajs, známy na Slovensku ako Rumpeľ, bol láskavý obuvník. Z príbehu sme sa dozvedeli ako sa stal z obuvníka zbojníkom, ako sa dostal do väzenia, ako sa stretol s Mankou a ako bojoval s trojhlavým drakom.

 • Deň narcisov 2018

  22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutoční v piatok  13. apríla 2018. Finančnú zbierku Deň narcisov môžete podporiť vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníčok  na našej škole  od 9. do 13. apríla 2018.

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

   22.3.2018 sa v priestoroch FF UPJŠ v Košiciach uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii E naša žiačka Fanni Tóthová zo VII.B obsadila pekné 15. miesto. Blahoželáme.

   

 • Otvorená hodina

  Aké to bude, keď budeme prváci ? To už zistili predškoláci z MŠ, keď prišli navštíviť svojich kamarátov - prvákov .Tety učiteľky 1. ročníka spolu so škriatkom HUPSOM ukázali deťom, čo ich v škole čaká a na jednu vyučovaciu hodinu premenili predškolákov na školákov . A veľmi šikovných školákov.  HUPS daroval každému žiačikovi svoj obrázok , aby ho pekne vyfarbili a hlavne, aby nezabudli ,že ich v septembri bude čakať.

 • Z rozprávky do rozprávky

  Do našej školskej knižnice zavítala milá návšteva. Prišli nás pozrieť predškoláci z MŠ.Porozprávali sme sa o tom, ako funguje knižnica, prezreli sme si pekné knižky a zistili sme, že poznáme veľa pekných rozprávok.Predškoláci ukázali aj svoju šikovnosť a vyfarbili omaľovánky s rozprávkovými motívmi.

  Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu!

 • Veľká praveká súťaž Bojnice

  Žiaci V.B triedy sa pod vedením triedneho učiteľa Mgr. A.Csanaka zapojili do 8. ročníka  Veľkej pravekej súťaže pre základné školy. Ich  úlohou bolo nakresliť pravekého šamana s jeho príbytkom. Ich možnou výhrou v tejto celoslovenskej súťaži je  výlet do Múzea praveku v Bojniciach. Držíme im palce.

 • Okresné kolo vo volejbale - chlapci

  13.marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov. Naši žiaci obsadili 1.miesto a postupujú na krajské kolo. Gratulujeme a držíme palce!

  Čn/T - Streda n/B. 2:0, Čn/T - Parchovany 2:0, Čn/T - Trebišov 2:1

 • Bedminton

  9.marca 2018 sa naši učitelia zúčastnili bedmintonového turnaja v Gymnáziu v Kr.Chlmci. P.učiteľ Z.Bacskai obsadil 3.miesto. Gratulujeme!

 • Venčekový ples 2018

  V októbri sa na našej škole začal kurz spoločenských tancov pre žiakov 8.a 9.ročníka pod vedením Ing.Štofana. Vyvrcholením tohto kurzu bol venčekový ples, 25.februára 2018, kde žiaci predviedli svoje tanečné zručnosti. Skvelá zábava na tanečnom parkete trvala dlho do noci.

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch 19.- 23.februára 2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v stredisku Július vo Vyšnej Slanej. Skoro všetci žiaci zvládli jazdu na veľkom vleku a bezpečne oblúkmi zlyžovali pre začiatočníkov pomerne náročný svah. Počas pobytu navštívili žiaci aj mesto Rožňava.

 • Vesmír očami detí

  Vo výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí" budú práce našich žiačok, Tamara Dajková a Laura Smolnická, vystavené v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Gratulujeme!

 • Obvodné kolo vo volejbale - dievčatá

  5.marca 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo vo volejbale dievčat. ZŠ Čierna n/T.- ZŠ Streda n/B. 0:2,ZŠ Čierna n/T. - ZŠ Cejkov 2:0. Naše dievčatá obsadili 2.miesto.

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 15.2.2018 sa žiaci našej školy pod vedením pána učiteľa Mgr.A. Csanaka zúčastnili v Centre voľného času  v Trebišove okresného  kola Dejepisnej olympiády. V kategórii D obsadil Marcel Gazdag  9. miesto a Martin Mižák 11.miesto. V kategórii E obsadila Fanni Tóthová 2.miesto. Všetci boli úspešnými riešiteľmi. F.Tóthová postupuje do krajského kola.

  Blahoželáme!   

 • Okresné kolo Geografickej olympiády

  https://zscnt.edupage.org/global/pics/iconspro/general/thumbs/max64x64trworld.png Dňa 6.2.2018 sa žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky PaedDr. M. Popovičovej zúčastnili v Centre voľného času v Trebišove okresného  kola Geografickej olympiády.V kategórii G obsadil Mark Takáč 5. miesto a Viktória Tárczyová 7.miesto. V kategórii E obsadil Marcel Gazdag 2.miesto a Fatima Szabóová 3.miesto. Všetci boli úspešnými riešiteľmi. M.Gazdag a F. Szabóová postupujú do krajského kola.

  Blahoželáme!

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  22.februára 2018 sme zorganizovali školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 2.až 4.ročník. Víťazi, Gustáv Choma v prednese poézie, M.Akim Babiak v prednese prózy, nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže. Našim recitátorom gratulujeme a držíme palce!

   

  7.marca 2018 M.Akim Babiak na okresnom kole získal 3.miesto. Gratulujeme!

 • Liga majstrov - 4. a 5.kolo

  7.februára 2018 sa uskutočnilo 4. a 5.kolo Ligy majstrov v Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci.

  ZŠ  Čierna n/T. - ZŠ Bieľ   2 : 0; 4:0

  ZŠ  Čierna n/T. - Gymn.Kr.Chlmec 0 :3; 4: 0

  ZŠ  Čierna n/T. - ZŠ Kr.Chlmec slov. 1 : 1; 0 : 2

  Naši žiaci po 5. kole vedú vo svojej skupine.

 • Karneval

  1.februára sa konal na našej škole karneval. Žiaci 1. stupňa si dali na výbere masiek naozaj záležať. Každá maska bola výnimočná a mala svoje čaro. Po prehliadke masiek si deti zasúťažili a potom sa už zvŕtali na tanečnom parkete.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 63 50 509

Fotogaléria