Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: gozscnt@zoznam.sk alebo +421 56 63 50 509

 
Pozícia:

Školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:Voľné pracovné miesto na dobu určitú: 2 roky


Pozícia: Školský psychológ
Počet pracovných miest: 1
Úväzok: 100%
Hrubá mzda: 736,50€ - 1250€
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
Kontakt: 056/6350509, email: gozscnt@zoznam.sk

Požiadavky na zamestnanca:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia / učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
- fotokópie dokladov o vzdelaní,
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Všetky potrebné doklady zašlite mailom alebo poštou na adresu školy.V Čiernej nad Tisou dňa 07.02.2018


Mgr.Silvia Bacskaiová
Riaditeľka školy
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 63 50 509

Fotogaléria